Category: Category: Classic Rock

Pajusirkku (Peippo, Metsäkirvinen, Pajulintu, Vihervarpunen)

05.07.2019
 |  8 Comments

8 thoughts on “ Pajusirkku (Peippo, Metsäkirvinen, Pajulintu, Vihervarpunen)

  1. Havaitut lajit olivat käpytikka, metsäkirvinen, rautiainen, laulurastas, pajulintu, kirjosieppo, talitiainen, peippo, vihervarpunen sekä punatulkku. 13 13 EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit Selvitysalueella tavatut suojelullisesti huomattavat lajit on esitetty taulukossa (Taulukko 1).
  2. Kultasointu - Aidot luontoäänitteet. Luonto soi osa 2 - Erämaan kertomaa. Tuotenro: KSUCD 37 raitaa, kesto 71'58", 77 lajia.
  3. eteläisen Suomen alueelle tyypillistä lajistoa: runsaimmat lajit olivat peippo, pajulintu, talitiainen, punarinta, metsäkirvinen, mustarastas, vihervarpunen ja hippiäinen. Samat lajit olivat runsaita myös vuoden pistekartoituksessa. Vähäisten pistelaskennan laskentapaikkojen (8 kpl) joh-.
  4. metsäkirvinen tavi peippo västäräkki kalalokki punatulkku pajusirkku pikkukäpylintu isokäpylintu vihervarpunen korppi närhi talitiainen punakylkirastas punarinta pensastasku punavarpunen räkättirastas sinitiainen hernekerttu lehtokerttu pajulintu hippiäinen harmaasieppo. Muuta lajistoa.
  5. järjestyksessä peippo, pajulintu, punarinta, metsäkirvinen ja vihervarpunen. Tuloksista saatava. Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston linnustoselvitys 8 maalinnuston tiheys (U69), pohjantikka (U67), liro (nro 28), pajusirkku (nro S15) ja pohjansirkku (nro 33). Itäisellä osa-.
  6. Puronotkelman tiheä vesaikko antaa monille linnuille hyvän suojan. Taaempana vaaran rinteessä kohoaan jylhä mäntymetsä. Keskiyön aurinko on alkanut kohota matalimmasta pisteestään. Aamuksi kääntyvä vaalea lapin yö saa linnut lauluvireeseen. Pajulintu, järripeippo, käki, sinirinta, pajusirkku. 10 Syystunnelma järven rannalla. 5.
  7. Pajusirkku on ruovikon vakioasukas, mutta se pesii myös avomaastossa pajupensaikoissa ojien ja jokien reunamilla. Pajusirkkuja näkee alueella maaliskuulta lokakuulle ja senkin jälkeen aina talven läpi, jos järviruo´o siementuotto on ollut hyvä.
  8. alli kesykyyhky metsäkirvinen punakylkirastas tilhi hippiäinen lapasorsa pajulintu selkälokki valkoviklo härkälintu lapasotka pajusirkku sepelkyyhky varis hömötiainen lapinsirkku palokärki silkkiuikku varpunen isokoskelo lapintiira peippo sinirinta varpushaukka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *